miércoles, 6 de abril de 2016

Publicades algunes llistes d'espera

Informàticament es possible saber les llistes d'espera per a les professionals d'Atenció Primària i Especialistes, de fet les persones al demanar cita per Internet saben la demora que tenen, llavors
  • què fa que no es publiquin les dades per centres? 
  • què potser posaria de manifest la precarietat amb la que es treballa dia a dia en els CAP? 
  • què potser evidenciaria altres vergonyes que no volen mostrar? 
Dades i més números per justificar inversions a l'Atenció Hospitalària i com sempre l'Atenció Primària la ventafocs dels sistema i utilitzada com a eina de contenció. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario