viernes, 6 de marzo de 2015

Declaració anarcosindicalista sobre serveis públics, municipalització i funció pública

Declaració en favor dels serveis públics
1.- Municipalització de Serveis
Els Serveis Públics són, des de la perspectiva anarcosindicalista, la materialització dels drets socials i col·lectius conquistats. La seva realitat consolidada també està lligada a l’existència del treball i de la funció pública. La seva existència obliga a l’Estat a realitzar funcions de redistribució i repartiment de la renda disponible entre les classes socials. Si el flux d’extracció de renda dels grups socials acomodats per als serveis públics disminueix o desapareix o es recondueix amb les privatitzacions, els serveis públics es degraden o desapareixen al mateix ritme que la transformació d’aquests fluxos.