domingo, 8 de febrero de 2015

lA ANARQUÍA es lA AlternAtivA

Dolors Marín, historiadora:
“Des de l’anarquisme es planteja una visió alternativa però integral del canvi social”
 
Penso que l’anarquisme no és un bolet que sorgeix de les idees mutualistes de Proudhon o del catecisme de Bakunin, al contrari. El rebuig a l’autoritat i a la violència amb què prenen a bona part de la humanitat els seus drets i els seus espais comuns (amb el naixement del capitalisme i la seva consolidació amb els estats moderns) fa que molts homes i dones es plantegin viure al marge d’aquests sistemes de dominació o que intentin transformar-los.